Zaloguj
90 punktów - 15 kursów
 
01/01/2012

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada w swojej ofercie kursy szkolenia ciągłego w formie szkoleń internetowych (www.e-umed.pl ; www.e-umed.lodz.pl).

            Program skierowany jest do absolwentów uczelni medycznych. Szkolenia są punktowane dla określonych w prawie grup zawodowych, w przypadku lekarzy i farmaceutów są to  „punkty twarde”.  tzw. punktu edukacyjne szkolenia ustawicznego. Istnieje możliwość zdobycia aż 90 punktów.

            Obecnie dostępnych jest 15 kursów, o materiale odpowiadającym 90 godzinom wykładowym, prezentowanym w formie streszczeń i prezentacji.

Na portalu znajduje się także  66 wykładów z chemii i biologii,  skierowanych  do studentów rozpoczynających studia w uczelni medycznej.  

            Szanowni Państwo,  bardzo serdecznie zapraszamy  do  odwiedzenia portalu  i zapoznania się z  naszą ofertą edukacyjną.

Zespół projektu

1. Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych.  A (6 punktów)

2. Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych.  B (5 punktów)

3. Choroby polekowe - zapobieganie, wykrywanie i leczenie. (9 punktów)

4. Współczesne metody leczenia otyłości. (6 punktów)

5. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego. (5 punktów)

6. Cukrzyca jako problem współczesnej medycyny. (6 punktów)

7. Współczesna antybiotykoterapia. (6 punktów)

8. Postępy w farmakoterapii wybranych chorób skóry. (7 punktów)

9. Farmakoterapia chorób narządu wzroku. (7 punktów)

10. Andropauza i menopauza. (5 punktów)

11. Nutraceutyki, suplementy, witaminy. (5 punktów)

12. Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych. (6 punktów)

13. Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego. (6 punktów)

14. Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego. (5 punktów)

15. Farmakogenetyka. (6 punktów)

 

Dla I-II roku farmacji i innych kierunków medycznych:

Biologia

Chemia nieorganiczna

Chemia organiczna