Polityka bezpieczeństwa portalu e-umed.lodz.pl

1.      Zgromadzone dane pochodzą z bezpośrednich, dobrowolnych  rejestracji użytkowników.

2.      Użytkownik rejestrując się w systemie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych na potrzeby systemu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

3.      Użytkownik posiada prawo wglądu do swoich danych, ich poprawy i usunięcia.

4.      Użytkownik może odmówić podania swoich danych osobowych i/lub przyjęcia plików cookie w przeglądarce, jednak funkcje i usługi oferowane w portalu mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.

5.      Portal stosuje mechanizmy sesji oraz bezpiecznego połączenia SSL w celu zwiększania bezpieczeństwa danych użytkownika. Celem tego typu działań jest także podnoszenie jakości oferowanych usług.

6.      Serwer na którym jest uruchomiona aplikacja portalu automatycznie rejestruje informacje, gdy użytkownik korzysta z witryny. Są to takie informacje jak adres URL, adres IP, typ i język przeglądarki oraz data i godzina przesłania żądania użytkownika. Zgodnie z aktualnymi ustawami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, istnieje możliwość gromadzenia tego typu danych bez wyszczególnionej osobnymi dokumentami i zasadami informacji.

7.      Autorzy oraz administratorzy portalu stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Są to środki takie jak wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, a także fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowuje się dane osobowe.

8.      Powyższe Zasady zachowania prywatności mogą się zmieniać, jednakże prawa użytkownika wynikające z powyższych Zasad nie zostaną ograniczone bez jego jednoznacznej zgody.

Administratorzy systemu e-umed.pl